Удахгүй болох

Арга хэмжээ

Бид дижитал иргэд цахим сургалт

2022-03-13 10:00:00

Zoom

✅ "БИД ДИЖИТАЛ ИРГЭД" ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ ЦАХИМ СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА
Дэлгэрэнгүй
БИД ЮУ ХИЙЖ ЧАДАХ ВЭ?

2022-03-14 10:00:00

Facebook

Сурагчид, оюутнууд, эцэг эх, асран хамгаалагчид, багш ажилтнууд, боловсролын удирдлагууд, төрийн б...
Дэлгэрэнгүй

Тоон мэдээллүүд

0

Судлаачдын тоо

0

Архив

0

Судалгааны тоо

0

Үйл явдал

сүүлд нэмэгдсэн

судалгаанууд

Боловсролын хөтөлбөрийн судалгааны секторын бүтээлүүд

56

2016-2018 онд БСШУСЯ ба Олон улсын жайка байгууллага хамтран мэргэжлийн байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх зорилго бүхий PROCESS төслийг хэрэгжүүлсэн.
Боловсролын хөтөлбөрийн судалгааны секторын бүтээлүүд

56

Энэхүү төслийн хүрээнд боловсруулсан судалгааны тайлан нь Боловсролын чанарын шинэчлэлийн хүрээнд 2012 оноос Монгол Улсын бага, дунд боловсролд хэрэгжүүлсэн сургалтын цөм хөтөлбөр, сурах бичиг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үнэлэх үйл ажиллагааны талаарх мэдээ, баримт цуглуулан, эмхтгэн цэгцэлж, давуу, сул талыг дүгнэн, тулгамдсан асуудлыг илрүүлж, түүнээс гарах шийдэл саналыг дэвшүүлсэн.